Czy elektroniczna faktura korygująca musi zwierać numer faktury korygowanej

W art. 106j ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że faktura korygująca powinna zawierać dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,l czyli m. in. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę. Jednakże Dyrektywa 112 nie wskazuje numeru referencyjnego faktury zmienianej jako obowiązkowego elementu faktury zmieniającej, ani też jako jedynego sposobu odniesienia się do faktury pierwotnej. Czy w związku z powyższym możliwie jest inne powiązanie faktury korygującej z fakturą korygowaną a niżeli za pomocą wskazania numeru faktury korygowanej na fakturze korygującej?

Zdaniem NSA, wyrażonym w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (I FSK 392/13) należy uznać, że przewidziany w art. 219 Dyrektywy 112 wymóg oznacza konieczność zawarcia w fakturze korygującej informacji pozwoli na jednoznaczne przyporządkowanie korekty do faktury pierwotnej a podanie numeru faktury korygowanej jest najprostszym i najmniej uciążliwym sposobem wskazania w sposób wyraźny i jednoznaczny, do jakiej faktury pierwotnej odnosi się faktura korygująca. W związku z powyższym obowiązek zamieszczenia na fakturze korygującej numeru faktury korygowanej wprowadzony przez polskiego ustawodawcę nie stanowi naruszenia przepisów unijnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.