Czy dyrektywa horyzontalna zabrania wprowadzania podatków powodujących istotne, czy jakiejkolwiek formalności przy przekraczaniu granicy? – Akcyza

Wykładnia językowa dyrektywy 92/12/EWG tylko w jednym języku jest niedopuszczalna, co wielokrotnie stwierdzał już TSUE. W związku z tym normę art. 3 ust. 3 tek dyrektywy, który mówi…

12. Czy dyrektywa horyzontalna zabrania wprowadzania podatków