Czy dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia? – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 13 listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie  (sygn. IPPB1/415-1269/12-2/EC), stwierdził, że dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej korzysta ze zwolnienia z podatku…

11. Czy dochód ze sprzedaży wyrobów strefowych przez magazyny usytuowane

Kategorie: PIT.