Czy badania psychologiczne wykonywane przez lekarzy medycyny pracy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.  Na tym tle powstał spór czy ze zwolnienia korzystają również badania psychologiczne wykonywane przez lekarzy medycyny pracy. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 23 lipca 2013 r. (I FSK 1350/12) „Badania wstępne, okresowe, kontrolne, to kompleks różnorakich badań, w tym i psychologicznych, tam, gdzie jest to w odniesieniu do danego stanowiska pracy niezbędne. Są to badania określone przez Kodeks pracy jako profilaktyczne, a zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, nie służą one jedynie, jak twierdzi organ, tylko stwierdzaniu predyspozycji do określonej pracy.“ Zdaniem Sądu usługi z zakresu medycyny pracy w postaci badania psychologicznego korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 powołanej ustawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że badania psychologiczne wykonywane przez lekarzy medycyny pracy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.