Członek zarządu – menedżer a VAT – VAT

Wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1645/11, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż członek zarządu będący menadżerem działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi kosztów swej działalności. Jego wynagrodzenie nie jest uzależnione…

1. Członek zarządu – menedżer a VAT

Kategorie: VAT.