Częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej a koszty uzyskania przychodów – PIT

W wyroku z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 397/12  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, iż powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty…

26. Częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej a koszty uzyskania

Kategorie: PIT.