Częściowo odpłatne świadczenie usług na rzecz Pracowników – VAT

W przypadku odpłatnego świadczenia usług przez Pracodawcę na rzecz Pracowników czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli świadczenie jest tylko „częściowo” odpłatne, w dalszym ciągu jest świadczeniem…

4_Częściowo odpłatne świadczenie usług na rzecz Pracowników

Kategorie: VAT.