Część niezapłaconych składek ZUS przedsiębiorców będzie mogło zostać umorzone – ZUS

W dniu 15 stycznia weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą…

47. Część niezapłaconych składek ZUS przedsiębiorców