Część budynku, a stawka podatkowa – Podatek od nieruchomości

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2444/10), uznał że związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wywołuje obowiązku opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości tego budynku…

43. Część budynku, a stawka podatkowa