Czas trwania kontroli u przedsiębiorcy

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807, ze zm.), czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:…

57. Czas trwania kontroli u przedsiębiorcy