Co składa się na wartość początkową środka trwałego? – CIT

Jak wynika z przepisu art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem – od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania…

9. Co składa się na wartość początkową środka trwałego

Kategorie: CIT.