Co oznacza pojęcie „przychody należne” na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? – CIT

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po…

26. Co oznacza pojęcie przychody należne na gruncie podatku dochodowego

Kategorie: CIT.