Charakter rolny gospodarstwa przy sprzedaży zwalnia z podatku dochodowego – PIT

W dniu 16 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn: IPTPB2/415-624/12-4/KSM), w której wypowiedział się w zakresie zwolnienia od naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości rolnej, która nie utraciła charakteru…

16. Charakter rolny gospodarstwa przy sprzedaży zwalnia z podatku

Kategorie: PIT.