Ceny transferowe – przekroczenie progu określonego w ustawie – CIT

Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 tej ustawy– lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana…

33. Ceny transferowe – przekroczenie progu określonego w ustawie

Kategorie: CIT.