Cel przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych – Akcyza

W dokumencie dostawy w poz. 15 wskazuje się podstawę prawną zastosowanego zwolnienia z akcyzy. Dodatkowo nabywca w oświadczeniu składanym przy nabyciu wyrobów węglowych potwierdza cel nabycia korzystający ze zwolnienia. Na tej podstawie  sprzedający nie nalicza akcyzy…

17_Cel przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych