Cel postępowania egzekucyjnego w administracji a zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego

Zgodnie z art. 7 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród kilku takich środków – środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego…

39. Cel postępowania egzekucyjnego w administracji