Cel nabycia wyrobów węglowych – oświadczenia – Akcyza

Sprzedający wyroby węglowe nie nalicza akcyzy, jeżeli wyroby te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 31a ustawy o podatku akcyzowym. W celu uchronienia się przed ewentualną odpowiedzialnością z tytułu niepobrania podatku przy dokonywanej dostawie, oprócz odpowiednio wypełnionego…

12. Cel nabycia wyrobów węglowych – oświadczenia