Brak wpisania środka trwałego do ewidencji środków trwałych, gdy podatnik miał taki obowiązek, nie ma wpływu na kwalifikację przychodu z jego sprzedaży do źródła działalności gospodarczej – PIT

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów…

31. Brak wpisania środka trwałego do ewidencji środków trwałych

Kategorie: PIT.