Błędy w uchwale NSA – VAT

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które wykonują czynności bezwzględnie niepodlegające opodatkowaniu, występują na niespotykaną skalę o zwroty podatków na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Straty budżetowe z tego tytułu…

6. Błędy w uchwale NSA