Bilansowe skutki świadczenia usług długoterminowych – CIT

W świetle jednej z naczelnych zasad rachunkowości, jaką jest zasada współmierności przychodów oraz kosztów, a także zasada memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające jej przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami…

25_Bilansowe skutki świadczenia usług długoterminowych

Kategorie: CIT.