Banki jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych – CIT

Intensywny rozwój rynków finansowych i kapitałowych w obecnych czasach powoduje, że uczestnicy obrotu na tych rynkach stają przed problemami, za którymi niestety nie nadążają zmiany w prawie podatkowym. Podmioty te często występują w charakterze…

28_Banki jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

Kategorie: CIT.