Badanie osoby zatrzymanej, a podatek od towarów i usług – VAT

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 5 września 2012 r. –sygn. PT8/033/52/199/SBA/12/PT-332, usługi polegające na badaniu osoby zatrzymanej przez policję, a następnie wydaniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych do umieszczenia tej osoby w pomieszczeniu dla osób…

6. Badanie osoby zatrzymanej, a podatek od towarów i usług

Kategorie: VAT.