Aport rzeczy ruchomej na gruncie podatku VAT – VAT

W zakresie podatku od towarów i usług aport rzeczy ruchomej stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W niektórych przypadkach czynność wniesienia aportu (rzeczy ruchomej) może…

10. Aport rzeczy ruchomej na gruncie podatku VAT

Kategorie: VAT.