Aport prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami wzniesionymi przez użytkownika wieczystego na tym gruncie – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie wnoszącego aport – CIT

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo…

20. Aport prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami wzniesionymi

Kategorie: CIT.