Amortyzacja części nieruchomości – PIT

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda pozwolenie na użytkowanie części budynku, oznacza to, że w tym zakresie uznaje on budynek za kompletny i zdatny do użytkowania. Oznacza to, że z chwilą uzyskania pozwolenia na użytkowanie części budynku podatnik ma prawo wprowadzić budynek…

15. Amortyzacja części nieruchomości

Kategorie: PIT.