Amortyzacja budynków niewykorzystywanych w działalności gospodarczej – CIT

Nieruchomość jest od pewnego czasu niewykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (wygasła umowa najmu). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w…

29. Amortyzacja budynków nie wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Kategorie: CIT.