Akcyza od suszonych liści tytoniowych? cz. 3, czyli działkowiec jako podatnik podatku akcyzowego – Akcyza

Cechą ustaw są definicje ustawowe, które nakazują rozumieć zastosowane w nich zwroty w specyficzny, niekiedy odbiegający od doświadczenia życiowego sposób. Taką definicją jest obecna definicja wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:…

18. Akcyza od suszonych liści tytoniowych cz. 3