Akcyza na susz tytoniowy – deklaracje i oznaczanie znakami akcyzy – Akcyza

Projektowana nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dodaje przepis art. 24a, który reguluje kwestie związane z obowiązkiem składania przez podatnika dokonującego czynności opodatkowanych akcyzą, deklaracji podatkowych oraz rozliczania należnej akcyzy z tytułu dokonania tych czynności…

22. Akcyza na susz tytoniowy – deklaracje i oznaczanie znakami akcyzy