Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej a moment powstania przychodu – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 19 września 2012 r. nr ILPB1/415-87/11/12-S/IM rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu…

24. Akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej a moment powstania

Kategorie: PIT.