Absurd w projektowanym „rozporządzeniu fakturowym” dotyczy korekt faktur – VAT

Po raz kolejny resort finansów zmienił zdanie na temat formy oraz terminu wejścia w życie nowych zasad fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Przejściowe zasady mają wejść w życie już z dniem 1 grudnia 2012 r. a formą ich wprowadzania jest zmiana obecnego rozporządzenia…

Absurd w projektowanym rozporządzeniu fakturowym

Kategorie: VAT.