50% koszty uzyskania przychodów dla twórców – zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – PIT

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1278). Dotyczą one preferencji podatkowych takich jak m.in. uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów…

50% koszty uzyskania przychodów dla twórców

Kategorie: PIT.