50% koszty uzyskania przychodów – PIT

la zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu – koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie…

16. 50% koszty uzyskania przychodów

Kategorie: PIT.