„Ulga na złe długi” w świetle proponowanej nowelizacji – VAT

Dnia 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on m.in. propozycję zmian dot. „ulgi na złe długi”, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. Podatnik, który rozliczył podatek od towarów i usług od należności…

4. Ulga na złe długi w świetle proponowanej nowelizacji

Kategorie: VAT.