2018 rok - 924 osoby

wyroki ograniczające wolność z Kodeksu Karnego Skarbowego

Jak się przed tym chronić?

7,2 mld stwierdzonych zaległości

podatkowych stwierdzono w 2020 roku

Jak się przed tym chronić?

2018 rok - 9.968 osób

skazanych prawomocnym wyrokiem z KKS

Jak się przed tym chronić?

2021 rok - 14.000,-zł załegłości

to przestępstwo skarbowe

Jak się przed tym chronić?
4

+48 604 536 732

Podatkowe Espresso